Hatha Yoga/Hatha Yoga voor senioren/Rustige Yoga

  • De leskosten zijn € 38,-- per maand (1 les per week). Betalen kan contant of door overmaken van het bedrag op rekeningnummer NL58 INGB 0005 2630 69 t.n.v. M.C. Baas, of indien van toepassing aan Gitti van Dooremaalen of Odine Ekker.

  • Betaling graag voor de eerste les van de maand.

  • Het lesgeld is per kalendermaand. Bij tussentijdse instroom, betaal je vanaf de eerste gevolgde les.

  • De tweede deelnemer uit hetzelfde huishouden krijgt €5,- korting per maand.

  • Een proefles is € 12,50.

  • Losse lessen zijn €12,50. Mensen die per maand betalen gaan altijd voor. Wanneer je per les betaalt kan het gebeuren dat er een keer geen plaats voor je is.

  • De zomerlessen zijn € 12,50 per les. Je betaalt alleen als je de les ook daadwerkelijk volgt.

  • De opzegtermijn is een maand.